A dzsuku a fiatalokat szemelte ki

A japán dzsuku egy iskola utáni iskola, ahol délutántól estig korrepetálás folyik, de ugyanolyan csoportokban és tantermekben, mint az iskolákban. A szül?k többsége azért járatja oda gyermekét (egy vagy több tantárgyból), mert a nagyon kemény felvételi vizsgához (legyen az középiskolai vagy egyetemi) szükséges plusz tananyagot csak ott lehet megtanulni. A dzsukuban a tankönyv apróbet?s részét is veszik, s?t olyan dolgokat is, amik az iskolában el? sem kerülnek. Ezek mind-mind plusz pontot jelenthetnek a felvételi vizsgákon, és mivel szoros a verseny, minden pont számít. A dzsukut cram school-ként fordíják angolra, (ami egyrészt jelenthet magolós iskolát, másrészt zsúfolt, tömött iskolát), ez is sokat elárul a hely szellemér?l.

Japánban a bölcsödét?l kezdve az egyetemi felvételire készítik a gyermekeket. Arra, hogy egy híres egyetemre bekerüljön a gyerek, akkor van esély, ha jóhír? általános, (sógakkó). majd közép-(általános és középiskola közötti iskola, csúgaku) és középiskolába (kókó) jár. Mivel mindegyik el?tt nehéz felvételi vizsga van, szinte mindenki dzsukuba jár délutánonként.

A Jomiuri olyan sorozatot indított, mely ezeket a délutáni iskolákat vizsgálja. Els? részében az olyan csoportokat mutatja be, amiket az összes dzsuku kínál: ezekben el?re tanulják a következ? évi tananyagot.

Japánban az általános iskola (sógakkó) 6-tól 11 éves korig tart (6 osztály), ezután 11-t?l 13 éves korig a közép-iskolába (csúgakkó), majd 14-t?l 18-ig a rendes középiskolába (kókó, magas iskola) járnak a diákok. Az általános iskola hat osztálya után tehát új iskolába kerülnek, amit persze felvételi vizsga el?z meg.

Július 26-án, ahogy éppen csak elkezd?dött a nyáriszünet, a tokiói Csúó-kerületben található Sapix dzsuku csoportot indított hatodik osztályosok számára. A tanár így szól a diákokhoz: „Már csak hat hónap van a felvételi vizsgáig. Tanuljatok szorgalmasan, és ne hagyjátok, hogy a nyári h?ség legy?rjön benneteket!” A diákok komoly arccal bólogatnak.

A Sapix dzsuku a csúgakkó felvételi vizsgájára készít fel. Híres arról, hogy diákjainak általában sikerül a leghíresebb Kaiszei, Azabu és Óin közép-iskolákba, illetve a leghresebb fiú- és lányiskolákba bekerülni. A Sapixnak Tokióban és a szomszédos három megyében összesen 41 iskolája van. Az elnök szerint – bár a gazdasági válság sok szül?t megakadályozott abban, hogy beírassa gyermekét – 1989-es nyitása óta az iskola mindig teltházzal m?ködik.

A Sapix-diákok negyedikes vagy ötödikes korukra befejezik az általános iskola hat osztályának tananyagát. A hatodik osztályosok a felvételi vizsgára készülnek, f?leg az el?z? évi vizsgakérdések megoldásával.

A Sapix különböz? csoportokat kínál: egy héten két alkalommal háromszor 80 perces órák délután 5-t?l 9-ig, vagy szombaton négy 75 perces óra 2-t?l 7-ig. Szeptembert?l vasárnapi órákat is indítanak.

A Hakuó Egyetem professzora, Juki Makoto és a Tokiói Gakugei Egyetem professzora, Micuisi Hacuó a dzsukuk szakért?i, mindketten számos tanulmányt és kutatást folytattak ebben a témában. Mindketten aggodalmukat fejezték ki a dzsuku lehetséges káros hatása miatt: mivel a diákok mindent el?re megtanulnak a dzsukuban, az iskola semmi kihívást, semmi izgalmat, semmi új mondanivalót nem jelent számukra, ami gyakran az iskolai tanulás és az átlaguk rovására megy.

Egy másik dzsuku, a Nisinoken azt állítja, hogy a szül?k tartanak a kormány által el?írt „nyomás-mentes” oktatási módszert?l, nem tartják elég hatékonynak, így sokkal többen íratják be gyermekeiket a dzsukuba.

Yomiuri Shinbun

Related posts

Kommentelj