Szószedet

Kezembe került egy könyv, amit még Japánban a Book-Offban (antikvárium) vettem párszáz jenért, japánoknak angol nyelvtanító könyv. A címe Oboetaku naru! Eigo, és egy részében ötszáz, a CEFR szerint olyan B1-B2 szint?.(középfokú) angol szót sorol fel. Minden nyelv más szókészlettel dolgozik, plusz ez a könyv japán anyanyelv?eknek készült, úgyhogy a japán nyelvben ezek er?s középfok (N2), néha fels?fok szint?ek.

Haladóbb nyelvtanulóink számára indítjuk a sorozatot, heti 20 szóval. Angoltanulóknak is hasznos lehet.:)

 

A.

 

accept elfogad ????? ?????
access megközelítés, hozzáférés ?? ????
accomodate elszállásol, befogad (??)?????(??)?????? (???)????????(???)???????
accomplish befejez, teljesít ???? ??????
account beszámoló, közlés/ számla ????? ??????????
accurate pontos ??? ?????
acquire elsajátít, megtanul ????????? ??????????????
adapt alkalmassá tesz ????? ???????
addition kiegészítés ?? ???
adequate elég, megfelel? ??????? ????????????
adjust hozzáigazít, beállít ???? ???????
administer igazgat, intéz ???? ?????
adopt (átvéve) alkalmaz; örökbefogad ?????????? ?????????????
advance halad, fejl?dik ???? ??????
advantage el?ny ??(??) ???(???)
allot szétoszt, kioszt ????? ?????
amount összeg, mennyiség; elér ????? ????????
anticipate el?re vár ????????? ???????????
apparatus berendezés ?? ???
apparent nyilvánvaló ???? ?????

 

 

Related posts

Kommentelj