Szószedet 5.

Jöjjön az újabb húsz szó az 500-as szószedetb?l!

 

conspicuous felt?n?, szembet?n? ??? ???
constitute létrehoz, alapít ????????? ?????????????
constitution létrehozás, alapítás; alkotmány ???????? ??????????????
construct épít; szerkeszt ???? ??????
consume fogyaszt ???? ??????
contain tartalmaz ?? ???
contract szerz?dés, szerz?dik ??????? ???????????
contradict ellentmond; tagad ????????? ????????????
contribute hozzájárul (ad) ???? ??????
controversy vita ?? ????
convenience kényelem ??? ?????
convenient kényelmes ????????? ???????????
convey szállít; közvetít, átad ?????? ????????
convince meggy?z ????? ???????
cooperate együttm?ködik ???? ????????
coordinate egyenl?vé, egyenrangúvá tesz, összhangba hoz ????? ???????
cordial szívb?l jöv? ???? ??????
correspond levelezik; megegyezik, összhangban van vmivel ????????? ????????????
corrupt romlott; megveszteget ?????????? ????????????
courage bátorság ?? ???

 

Related posts

Kommentelj