Szószedet 2.

500 szavas szószedetünk második része jön. Haladóbb nyelvtanuló olvasóinknak ajánljuk.

 

appetite étvágy ?? ?????
apply alkalmaz ???? ??????
appoint kinevez; id?pontot/helyszínt eldönt ?????(??????)??? ???????(????????)???
appreciate értékel (???)???? (????)??????
appropriate megfelel? ??? ?????
approximate körülbelüli ?????
ascertain meggy?z?dik ???? ?????
ascribe tulajdonít vminek, hibáztat A?B??????
aspect szemszög, néz?pont ???? ???????
assemble összegy?jt, összegy?lik ??????? ?????????
assert állít, bizonygat; követel ???? ???????
assign kioszt, eloszt ????? ?????
assimilate hasonul, asszimilálódik ???? ?????
associate érintkezik, barátkozik ????????? ?????????????
assume feltételez ??~????????? ????~?????????????
assure biztosít ????? ???????
astonish meglep ??? ?????
attain elér, megvalósít ???? ??????
attempt megpróbál ??? ?????
attend részt vesz ???? ???????

 

Related posts

Kommentelj