Amikor nem hiányzik a toldalék

Azóta szeretnék írni err?l a témáról, mióta csak megvásároltam a ?????????????cím? nyelvkönyvet.

A könyv kilencedik fejezetében igen érdekes témát feszegetnek, amelyr?l korábban sohasem gondolkoztam: a kihagyott toldalékról (vagy ahogy a könyvben fogalmaznak: ???). Mint minden fejezet, ez is egy rövid párbeszéddel kezd?dik a tanár és a diák között, hogy illusztrálják a megtárgyalandó kérdést:

D:?????????…

T:???????????????…

D:?????????????????

T:????????????(???????????)

Érzed, hol a probléma? A félkövérrel szedett mondatrész az. A könyv különbséget tesz az egyszer?en kihagyott toldalékok (els?sorban a beszélt nyelvben fordul el?) és az olyan helyzetek között, amikor azért hagyod el, hogy elkerüld a toldalék jelentés-árnyalatait. A ???????????????? esetében mivel az ??? toldaléknak van egy olyan funkciója is, amely a ???-val együtt direkt tárgyat képez, ez a mondat igen er?s hangsúlyt fektet a ???? elfogyasztására. A könyv ezt a jelentés-árnyalatot a könyv eképp fogalmazza meg: ?????????????????????????????????? Más szóval ez a mondat így hangzik: „Kérem, ezt egye meg”, ami elég elkeseredettnek t?nik egy ételt kínálgató személy szájából.

Rendben, gondolhatod, miért nem próbáljuk meg a témát jelöl? toldalékkal? ???????????????? Ez viszont megintcsak nem m?ködik, ugyanis a ??? toldalék (ugye senki sem hívja már partikulának?) saját funkcióval bír, jelenlétében a ???? lesz a beszélgetés témája, mintha csak ezt akarnád mondani: „Ami ezt illeti, kérem, egye meg.” A könyv ezt a jelentés-árnyalatot így írja le:. ??????????????????????????????????????????

A legtermészetesebb mondat esetünkben tehát az, amelyikben egyik toldalékot sem használjuk, így elkerüljük a további jelentéseket, melyek a ??????? vagy ???toldalékokkal járnak.

Itt egy másik példa a könyvb?l:

.. ??????????

Ismét csak nem találunk megfelel? toldalékot a ??????-hoz ebben a mondatban, ha arra szeretnénk rákérdezni, maradt-e még kávé. A ???????????? úgy hangzik, mintha a kávéról szeretnél beszélgetést kezdeményezni, a ???????????? meg úgy, mintha ezt mondanád: „A kávé! Van még bel?le?” Amikor egy apróságra szeretnéd felhívni a figyelmet anélkül, hogy beszélgetést indítanátok róla, hasznos lehet, ha egyszer?en csak elhagyod a toldalékot. Az olyan helyzetek, mint amikor a pénztárnál veszed észre, hogy otthon felejtetted a pénztárcádat, csak kérdezd meg a barátod, hogy „hé, van nálad pénz?” (?????????), ha pedig egy fotóalbumot lapozgattok, nyugodtan használj ilyeneket: ?????????(„Nézd csak!”)

A szövegkörnyezett?l függ?en ha bármelyik toldalék újabb nem kívánatos jelentést vagy nyomatékot adna a mondatnak, jobb, ha egyiket sem használod.

Egy újabb mítosz leleplezése

A diákok gyakran kérdezik japán tanárukat: „Szenszei, megfigyeltem, hogy az életben az emberek gyakran elhagyják a toldalékokat. Szabad ilyet tenni?”, mire a tanár mindig ezt feleli: „Hogyne, zöldfül?, az emberek el-elhagyják a toldalékokat, de te még nem állsz készen erre. Minden alkalommal használnod kell ?ket, mert így helyes és korrekt.”

Az a helyzet, szenszei, hogy nyilván nem gondoltad át elég alaposan a kérdést, ugyanis el?fordul, hogy nem korrekt, ha toldalékot használunk. Ah, mennyire szeretem, ahogy egy mítosz-lufi kipukkan! 🙂

Összegzés

Érdekes a nem létez? toldalékok használata, és hogy mikor szabad és mikor nem használni rendes toldalékot. Ahogy az elején említettem, amíg nem olvastam ezt a könyvet, eszembe sem jutott az elhagyott toldalék. Általában a toldalékok elhagyása olyasmi, amit az ember a napi beszélgetések során szerzett rutinja alapján vezet be, és nincs szükség komoly analízisre ahhoz, hogy id?vel ráérezzünk. A végére letisztult képet kapsz arról, hogy melyik toldalék pontosan mit jelent és ekkor már nem használod ?ket, ha tudod, hogy olyat is jelentenek, amit nem akarsz mondani.

A 3 jen írása alapján

Related posts

Kommentelj