A gyemeklélektan állami támogatása

 A gyermekekkel szembeni rossz bánásmód egyre gyakoribbá válása és a fiatalkori bűnesetek számának növekedése késztette a Népjóléti-és Munkaügyi Minisztériumot arra, hogy a gyermeklélektant az orvostudomány kiemelt területévé nyilvánítsa és az egész országra kiterjedő rendszert kiépítse. Az Amerikában és Európában már sokkal korábban létező orvosi tudományágat állami szinten veszik kézbe. Március első felében megkezdi működését egy szakértőkből álló kutatócsoport, mely az eddig kevéssé kutatott terület fejlesztését és gyermekgyógyászati vívmányok elterjesztését szolgáló rendszer kiépítésén fog dolgozni.   (Kyodo)

Olvass tovább

Az egyetemi tankönyvekben szereplő magyarázatokat a felvételi tesztbe

  Az egyetemi felvételiztető központ az egyetemre való felvételi vizsgán a japán nyelv I. tesztjébe a felsőoktatásban használt tankönyvek magyarázatairól, kritikai megjegyzéseiről szóló tesztkérdések beillesztését javasolta. Ezt el is fogadták.  Azonban az Oktatásügyi Minisztérium kijelentette, hogy a vizsgázókat ezzel nem szabad stresszelni, és megindult az  illetékesek rendelkezési jogkörének vizsgálata. A vizsgakérdések ellenőrzési rendszerét is felülvizsgálták, és kiderült, hogy a felvételiztető központ a pontszámok megállapításához semmiféle egységes mércét nem használ. Ennek okát a központ a következővel magyarázta: „ Ennek nincs a vizsgázókra gyakorolt megfogható, konkrét hatása.”  A Tóhokui Egyetemen az idegennyelvű…

Olvass tovább